28 Mayıs 2014

Ünlü Türk ya da Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir? Bilime Katkıları Nelerdir?

Ünlü Türk ya da Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir? Bilime Katkıları Nelerdir?

Ünlü Türk ya da Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir? Bilime Katkıları Nelerdir?

Ahmed Bin Musa: Astronomi üzerine çalıştı, mekanikçidir. Sistem mühendisliğinin öncüsüdür.

Akşemseddin: Pasteur’den önce mikrobu bulan bilim adamıdır. Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır.

Ali Bin Abbas: İlk kanser ameliyatını yapan bilim adamıdır. Cerrahi müdahalelerde uzmandı. Kılcal damar sistemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır.

Ali Bin İsa: İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren bilim adamıdır.

Ali Bin Rıdvan: Batıya tedavi yöntemlerini öğreten bilim adamıdır.

Ali Kuşçu: Astronomi ve matematik bilginidir.

Ammar: Kendine has biçimde ilk katarak ameliyatını yapan bilim adamıdır.

Abdüsselam: İlk Nobel ödülü olan Fizik bilginidir.

Battani: Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk kişi.

Beyruni: Dünyanın döndüğünü bulan ilk bilim adamıdır. Amerika’nın ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamıdır. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi alanında eserler yazmıştır.

Bitruci: Kopernik’e öncülük eden astronomi bilim adamıdır.

Cabir Bin Eflah: Çubuklu güneş saatini buldu. Astronomi ve matematik bilginidir.

Cabir Bin Hayyar. Kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini 1200 yıl önce söylemiştir.

Cahiz: Zooloji ilminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden Amonyak elde etmiştir.

Cezeri: İlk sistem mühendisi, ilk sibernetikçi ve elektronikçidir. Bilgisayarın babası olarak da kabul edilir.

Demiri: Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan bilim adamıdır. Hayatül Hayvan isimli kitabı yazmıştır.

Dinaveri: Botanikçi ve astronomdur.

Ebu Kamil Suca: Matematik alanında alimdir.

Ebu’l Fida: Tarih ve coğrafya alanında alimdir.

Ebu’l Vefa: Matematik ve Astronomi alimidir. Tanjant, kotanjant gibi terimleri kazandıran matematik alimidir.

Ebu Maşer: Med-cezir olayını ilk keşfeden alimdir.

Evliya Çelebi: Büyük Türk seyyahıdır. Seyahatname’nin yazarıdır.

Farabi: Sesi fiziki yönden ele alan ve inceleyip açıklayan ilk bilgindir.

Fergani: Ekliptik meyli ilk defa tespit eden astronomi alimidir.

Gıyasüddin Cemşid: Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini buldu. Cebir ve astronomi alimidir

Harizmi: İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten alimdir. Cebiri sistemleştirdi, rakamları Avrupa’ya öğretti.

Hasan Bin Musa: Dünyanın çevresini ölçen bilim adamıdır.

Hazini: Yerçekimi ve terazilerle ilgili açıklamalarda bulunan bilim adamıdır.

Hazerfen Ahmed Çelebi: Havadan uçun ilk Türk planör.

Huneyn Bin İshak: Göz doktorlarına öncülük etti.

İbni Baytar: Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

İbni Cessar: Cüzzam hastalığının sebebi ve tedavileri konusunda 900 sene önce açıklama yapan doktordur.

İbni Fazıl: İlk kağıt fabrikasını kuran vezirdir.

İbni Firnas: Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren bilim adamıdır.

İbni Haldun:  Sosyolojiyi kuran alimdir. Tarih felsefesinin öncüsüdür.

İbni Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve ilmini açıklayan doktordur.

İbni Heysem: Optik ilminin kurucusu, fizik alanında uzman, göz ve görme sistemlerine açıklık getiren alimdir.

İbni Karaka: torna tezgahını yapan alimdir.

İbni Macit: Denizci ve coğrafyacıdır.

İbni Rüşd: Doktor, astronom ve matematikçidir.

İbni Sina: Dahi doktor. İlaç bilimi ustası, küçük organizmalar, dıştan teşhis koyma, botanik ve zooloji alanları ile fizik ve jeoloji alanlarıyla ilgilendi.

İbni Türk: Cebirin temeli atan alimdir.

İbni Yunus: Sarkacı Galileo’dan önce bulmuştur.

İbnünnefis: Küçük kan dolaşımını bulan alimdir.

İbrahim Efendi: Osmanlı’da ilk denizaltını yapan mühendistir.

İbrahim Hakkı: Sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamıdır. En büyük eseri Marifetname’dir.

İdrisi: 7 asır önce bugünkü dünya haritasına çok benzeyen haritayı çizmiştir.

İyvanü-s Safa: Astronomi, coğrafya, musiki, ahlak, felsefe kitapları yazmıştır.

İstahri: Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgindir.

Kadızade Rumi: Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur. Matematik ve astronomi bilginidir.

Kambur Vesim: Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfetti.

Katip Çelebi: Coğrafyacı ve bilim adamıdır.

Kindi: Optik ile ilgili eserlere kaynak olan bilgindir. Felsefe ve matematik alanında alimdir.

Kurşunoğlu Behram: Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan alimdir. Halen Amerika’da Florida Üniversitesinde teorik fizik merkezinin başkanlığını yürütmektedir.

Lagari Hasan Çelebi: Osmanlıda ilk füze ile uçan bilim adamıdır.

Mağribi: Matematikçidir. Eseri olan Tuhfetü’l Ada adlı kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar geliştirmiştir.

Mes’udi: Tarihçi ve coğrafya alimidir. Günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluşumunu açıklamıştır.

Mimar Sinan: Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimardır.

Mürseliyeli İbrahim: Piri Reis’ten 52 yıl önce bugünküne uygun Akdeniz haritasını çizen haritacıdır.

Nasirüddin Tusi: Trigonometri alanında ilk defa eser veren Merağa rasathanesini kuran matematikçi ve astronomdur.

Ömer Hayyam: Cebirdeki Binom formülünü bulan alimdir.

Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizen coğrafyacıdır.

Razi: Kimyager doktor ünlü klinikçidir.

Sabit Bin Kurra: Newton’dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden alimdir.

Seydi Ali Reis: Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

Şihabettin Karafi: ortaçağın en büyük fizik ve hukukçularından biridir.

Takiyyüddin Er Raşit: İstanbul rasathanesini ilk kuran astronomi alimidir.

Uluğ Bey: Astronomi ve trigonometride yeni bir çığır açan bilim adamıdır.

Zehravi: İlk böbrek ameliyatını yapan ve böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını gösteren alimdir.

Etiketler: / / / / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.