Hoşgeldiniz  

3. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!

admin | 26 Mart 2017 | Biyoloji, Genel, Hayvanlar Alemi

Balıkların genel özellikleri 3 bölüm;

Balıkların özelliklerinden biri de ağızlarının, çenelerinin e dişlerinin öbür hayvanlarınkinden farklı yapılara sahip oluşudur. Tükelağızlıların ağızlarındaki dişlerini dizilişi ve biçimleri çok çeşitlidir. Süzerek beslenen türlerin bazılarında örneğin bazı tirsibalıklarında diş hiç yoktur. diğer bazı tükelağızlılarda dişler her iki çene boyuna, dil üzerinde ağız boşluğunun tavan kemiklerinin bazıları üzerinde, solungaç kemerleri boyunca ve gırtlak bölgesinde yer alabilmektedir. Balıkların çenelerindeki dişler, memelilerdekinin aksine aynı biçimdedir. Ancak kurtbalıkları ve izmaritgiller gibi bazı balıklarda çenenin ön dişleri köpekdişine benzemekte, arkada ise öğütücü azılar bulunmaktadır. Dişler normal olarak yutulacak avı tutmaya yarar; ancak mavi balıklar ile pirayalar dişlerini avlarını parçalamak için kullanırlar. Yosunlarla beslenen türlerin çene dişleri ince taraksı biçimdedir, yırtıcı balıklarda ise köpekdişine benzer dişler bulunur. Dişler genellikle ömür boyu kalırlar; bazen yenilendikleri de olur bazı kedibalıklarında.

Daha ilkel tükelağızlıların üstçeneleri hemen hemen tamamıyla üstçene kemiğinden oluşmuştur. Daha gelişmişlerde ise arka bölümündeki kemiklerin gelişmiş olması nedeniyle üstçene kemiği ileriye doğru çıkıntılı durumdadır. Böylelikle üstçene kemiği çenelerin ileriye doğru uzatılabilmesini sağlayan mekanizmaya katkıda bulunur. Çenelerin ileriye doğru uzatılabilme yeteneğinin bir sonucu olarak kemirici, yakalayıcı ve emici bir ağız çeşidi oluşmuştur. Dülgerbalığı ağzını şaşılacak kadar uzak mesafelere uzatabilmektedir. Fil burunlu balıkların ufak ağızları uzun bir hortumun ucundadır. Bu oluşumla çamurlu suların derinliklerinde yiyecek arayabilirler. Deniziğneleri ile denizatları hortuma benzer uzantıları pipet gibi kullanarak küçük canlıları emip yutarlar. Bazı kedibalığı türlerinin büyük olan dudakları, balığın kayalara tutunabilmek için yararlandığı çekmen görevini yaparlar bu sırada dişler de yosunları temizler. Denizin derin bölgelerinde yaşayan bazı balıklar ağızlarına sığmayacak kadar büyük bir av yakaladıklarında, çenelerini eklemlerinden çıkararak bu avı yutmaya çalışırlar.

Tükelağızlıların çene ve diş biçimleri ne kadar çeşitliyse, aldıkları besinler de o kadar çeşitlidir. Gerçekten de tükelağızlıların yemedikleri organik madde yok gibidir. Besin maddelerinin içinde mercan, papağanbalıkları, solungaçasalakları, başka balıkların yüzgeçleri ve pulları bazı Afrika balıkları gibi şaşırtıcı örnekler de bulunmaktadır. Balık genellikle besinini yakalar kemirir ya da emerek yutar. Fakat bu duruma gelmeden önce kat bu duruma gelmeden önce onu ya uzun bir süre kovalar ya birdenbire üzerine atılır ya büyük bir sabırla ortamın suyunu süzer ya da ustalıkla kurduğu bir çeşit tuzaktan yararlanır. Okçubalık ise avına yem olarak böcek fırlatır.

Tükelağızlıların çeşitli duyu organlarının gelişim biçimi bu balıkların yaşantılarını tam olarak yansıtır. Beslenmek ve yırtıcı düşmanlarından kaçmak için en çok görme duyusuna güvenen türlerin gözleri iyi gelişmiştir. Buna karşılık denizin derin bölgelerinde ve mağaralarda yaşayan bazı balıkların gözleri ya yoktur ya da iyi gelişmemiştir; bunlar savunma konusunda haberleşme sistemlerine daha çok güvenirler. koklama duyusu çöp ve artıkları yiyerek beslenen balıklar için önemlidir. Sombalığının yuvasına dönüşünde de koku alma duyusu çok önemli bir rol oynar. İşitme duyusu balıkların çoğunda, özellikle ses çıkaran balıklarda iyi gelişmiştir. Elektrikli balıklarda bulunan yankı zapt edici sistemin omurgalılar içinde bir benzeri daha yoktur. Denizlerin derinliklerinde yaşamakta olan balıkların çoğunda ışık saçan organlar vardır. bunlar tür ve cinsiyetleri farklı olan balıkların birbirlerini tanımasına, korunmak için karanlık yapmaya ve çevrenin aydınlatılmasına yararlar.

Tükelağızlılar üreme için çok çeşitli yollara başvururlar. Çoğu yumurtlarlar. Ana ve baba balığın yumurtalarıyla hiç ilgilenmediği türlerde morinabalığı örnek gösterilebilir. Bir dişi balığın bıraktığı yumurta sayısı milyonlarcadır. bu yumurtalardan çok azı, ergin şekle kadar ulaşabilir. Böyle yumurtalar suların yüzeyinde serbestçe yüzerler veya kaya ya da bitkilerin yüzeylerine yapışırlar. Yumurtalarına bir dereceye kadar özenen balıklar bu amaçla bir yuva yaparlar. Sombalığı gibilerinin yaptığı yuva üstünkörüdür. Bazı dikenlibalıklar ise yuvalarını daha sağlam yaparlar. Kedibalığıgiller yapmış oldukları yuvayı sadece içine yumurtlamak için kullanırlar; daha sonra ana ya da baba balık, yumurtaları alır ve ağzının içinde ısıtarak bir süre sonra yavruların çıkmasını sağlar. Deniziğnelerinin erkeği aynı görevi yumurtaları karnındaki özel bir kesenin içinde bekleterek yapar. denizatları da yumurtalarını kuluçkaya yatırırlar. Su dışında bir yere yumurtlayan ve yumurtalarını su atarak ıslatan balıklar da vardır. Bazı balıkların yumurtaları ise kuraklığa dayanıklı olup gelecek yağmur mevsimine kadar canlı kalabilirler. Tükelağızlıların birçok gruplarında dişiler yumurtalarını yumurtalıkları içinde bekletirler ve sonra bunlardan kurtçuklar çıkar. Doğurgan balıkların embriyoları ve larvaları analarının salgılarıyla beslenirler ve ikisi arasında bir çeşit ortak parça yani yalancı eten bulunur. Ana balık Yavrusunun çeşitli şekillerde korur. Tilapiaların ağızda yavru tıkaran türleri tehlike anlarında yavrularını ağızlarında saklarlar. Yassı bir çeşit balığın yavruları ana ve babalarının gövdelerinden çıkan sümüksü bir salgıyı yiyerek beslenirler.

Tükelağızlılara en sığ yarlerden en derin kesimlere kadar denizlerde, göllerde ve akarsularda, mağaralarda, soda oranı yüksek kaynak sularında örneği Tilapialar, artezyen kuyularında örneğin kedibalıkları, şiddetli akıntıların içinde örneğin kaptankedibalığı, başka balıkların solungaç aralıklarında örneğin kandirubalığı ve donmak üzere olan su içinde örneğin buz balıklarında rastlamak mümkündür. Tropikal bölgelerdeki bazı göllerde balık yoğunluğu çok fazladır. Okyanusların derinliklerinde ise besin bulmak zor olduğundan 1000 m3 ortalama 1 balık düşer. Bazı türler o kadar kalabalıktır ki yılda milyonlarca tonu avlansa bile sayılarında önemli bir değişikli olmaz. Bazılarının sayısı ise ancak yüzlerle belirtilebilecek kadar azalmıştır.

Yazının devamı için; http://www.selosepet.com/4-bolum-baliklarin-genel-ozellikleri/ bakınız.

Kaynak: Hayvanlar Ansiklopedisi,

851 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

3. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!! için 1 yorum

  1. […] Dakika tickercontents[0] = '3. Bölüm: Balıkların Genel Özellikleri!!!' tickercontents[1] = '2. Bölüm: Balıkların Özellikleri!!!!' tickercontents[2] = '1. […]

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım