Hoşgeldiniz  

1961 Anayasası’nın temel özellikleri nelerdir?

admin | 31 Aralık 2021 | Genel, Hukuk, Siyaset, Tarih

27 Mayıs 1960 hareketiyle 1924 Anayasası’nın bazı hükümleri yürürlükten kaldırıldı. yeni bir anayasa hazırlama çalışmalarına geçildi. temsilciler kurulu oluşturuldu. bu Kural’ın milli birlik komitesi ile birlikte Kuyucu melikzade altında yeni anayasayı hazırladı. nayasa hazırlanırken 1948 yılında İtalya, 1949 yılında Bonn anayasalarından ve siyasi partilerin hazırladıkları taslaklardan da  faydalanıldı.

Temel özelliklerine bakıldığında;

1961 Anayasası ile yasama yetkisi Millet Meclisi ve  Cumhuriyet senatosuna verildi. yasaların kabulünde ise son sözü Millet Meclisi’nindi. Yürütme organı da cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşuyordu. Böylece meclis hükümeti sistemi terk edilmiş ve kuvvetlerinin eşitlik ilkesine dayanan parlamenter sisteme geçilmiş oluyordu.

Meclis tek egemen organ olmaktan çıkıp anayasadaki organlardan biri durumuna geldi.

1924 Anayasası’nın da açıkça yer almayan hukuk devleti ilkesi 1961 Anayasası’nda açıkça belirtildi.

Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi için Anayasa Mahkemesi kuruldu. hakimlerin bağımsızlığını sağlamak için Yüksek hakimler kurulu getirildi; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Uyuşmazlık mahkemesi gibi yüksek mahkemeler tek tek düzenlendi.

Çoğulcu toplum yapısı  getirildi, Sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi sağlandı. siyasi partiler demokratik  hayatım vazgeçilmezi haline getirildi. sendika kurma, Toplu sözleşme,  grev ve dernek kurma gibi haklar getirildi.

Cumhuriyet senatosu kuruldu,

Tek dereceli seçim sistemi benimsendi,

Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıl oldu. cumhurbaşkanlığı için bir kişi ancak bir defa seçilebilirdi,

Sosyal devlet ilkesi kabul edildi,

Halkçılık, inkılapçılık, devletçilik anayasadan çıkarıldı,

Sosyal haklar ve ödevler ilk kez sistematik olarak düzenlendi,

Milli Güvenlik Kurulu ile Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez düzenlendi,

Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu,

Radyo ve televizyon ile üniversiteler  Özerk hale getirildi,

1961 Anayasası’nda 1969- 1974 yılları arasında 7 kez değişiklik yapılmıştır. Fakat bu dönemde yapılan en önemli değişiklik 1971- 1973 yılları arasında yapılan değişikliklerdir.

Yapılmış olan değişiklikler şunlardır;

yürütme güçlendirilmiştir ,

Kanun hükmünde kararname ilk kez anayasada yer aldı,

Üniversitelerin özerklikleri zayıfladı,

TRT’nin özerkliği kaldırıldı,

1961 Anayasası ile kurulan Milli Güvenlik Kurulu’nun etkisi arttırıldı,

Sıkıyönetimin sebepleri arttırıldı,

Askeri otorite güçlendirildi,

Devlet memurlarının sendika korumaları engellendi,

Temel hak ve özgürlükler sınırlandırıldı,

Yargı denetimine sınırlamalar getirildi,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruldu,

Devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu, 2004 yılında kaldırıldı,

Adalet bakanının Yüksek hakimler kuruluna oy kullanarak katılması sağlandı.

8 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım