19 Mart 2018

1908 ve 1952 Yılları Arası Bazı Önemli Olayların Kronolojik Sıralaması!!!

1908 ve 1952 Yılları Arası Bazı Önemli Olayların Kronolojik Sıralaması!!!

1908 ve 1952 yılları arasında Osmanlı ve Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli olaylar meydana gelmiştir. Bunların olay ve kronolojik sıralaması aşağıda belirtilmiştir.

24 Temmuz 1908: II. Meşrutiyet’in ilanı,

13 Nisan 1909: 31 Mart Olayı

1911: Trablusgarp Savaşı

1912: Balkan Savaşı

12 Aralık 1912: Londra Konferansı

1913: Londra Antlaşması

1914: I. Dünya Savaşı’nın başlangıcı,

2-5 Kasım 1914: I. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devletinin katılması,

1914: Rusların Doğu Anadolu’ya saldırması,

1915: Rusların; Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Erzincan vilayetlerini işgal etmesi,

18 Mart 1915: Çanakkale Zaferi,

1917: Rus Çarlığı’nın yıkılması ve Bolşeviklerin egemen olması,

1918: ABD’nin, Avrupa’ya ordu göndermesi,

3 Mart 1918: Rus-Osmanlı Brest-Lotowsk Antlaşması,

4 Ekim 1918: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Almanya’nın teslim olması,

30 Ekim 1918: Mondros Ateşkes Antlaşması,

13 Kasım 1918: İtilaf Devletlerinin İstanbul’a gelişi,

15 Mayıs 1919: İzmir’in işgali,

19 Mayıs 1919: Atatürk’ün Samsun’a çıkışı,

22 Haziran 1919: Amasya Genelgesi’nin yayınlanması,

8-9 Temmuz 1919: Atatürk’ün askerliği bırakması,

23 Temmuz-5 Ağustos 1919: Erzurum Kongresi,

36-30 Temmuz 1919: Balıkesir kongresi,

16-25 Ağustos 1919: Alaşehir kongresi,

4-11 Eylül 1919: Sivas kongresi,

20-22 Ekim 1919: Amasya görüşmesi,

27 Aralık 1919: Atatürk’ün Ankara’ya gelişi,

12 Ocak 1920: Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması,

28 Ocak 1920: Misakı Milli’nin kabul edilmesi,

11 Şubat 1920: Fransızların Maraş’tan çıkartılması,

16 Mart 1920: İstanbul’un resmen işgal edilmesi,

1 Nisan 1920: Antep’in Fransızlar tarafından kuşatılması,

10 Nisan 1920: Fransızların Urfa’dan çıkarılması,

23 Nisan 1920: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması,

22 Haziran 1920: Yunanlıların Batı Cephesi’nde Uşak ve Bursa yönlerinden saldırıya geçmeleri,

30 Haziran 1920: Balıkesir’in işgali,

8 Temmuz 1920: Bursa’nın işgali,

25 Temmuz 1920: Edirne’nin işgali,

10 Ağustos 1920: Sevr Antlaşması’nın imzalanması,

18 Eylül 1920: İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması,

3 Aralık 1920: Gümrü Barış Antlaşması’nın imzalanması,

6-12 Ocak 1921: I. İnönü Savaşı,

20 Ocak 1921: Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasasının kabulü,

9 Şubat 1921: Antep’in düşman eline geçmesi,

23 Şubat 1921: Londra Konferansı’nın toplanması,

1 Mart 1921: Afganistan ile Türkiye arasında Moskova’da Dostluk Antlaşması’nın imzalanması,

12 Mart 1921: İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabulü,

16 Mart 1921: Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

26-31 Mart 1921: II. İnönü Savaşı,

5 Temmuz 1921: İtalya’nın, Anadolu’dan çekilişi,

10-23 Temmuz 1921: Kütahya-Eskişehir Savaşı,

5 Ağustos 1921: Atatürk’ün TBMM tarafından başkomutanlığa getirilmesi,

7-8 Ağustos 1921: Tekalifi Milliye kararlarının yayınlanması,

23 Ağustos-12 Eylül 1921: Sakarya Meydan Muharebesi,

13 Ekim 1921: Kars Antlaşması’nın imzalanması,

20 Ekim 1921: Ankara Antlaşması’nın imzalanması,

26 Ağustos 1921: Büyük Taarruz’un başlaması,

30 Ağustos 1922: Başkumandanlık Meydan Muharebesi,

9 Eylül 1922 İzmir’e Türk ordusunun girmesi,

11 Ekim 1922: Mudanya Ateşkes Antlaşması,

1 Kasım 1922: Saltanatın kaldırılması,

17 Kasım 1922: Abdülmecit Efendi’nin Halife seçilmesi,

20 Kasım 1922: Lozan Konferansı’nın başlaması,

4 Şubat 1923: Lozan Görüşmelerine ara verilmesi,

17 Şubat 1923: İzmir İktisat Kongresi’nin açılması,

1 Nisan 1923: TBMM seçimlerinin yenilenmesi,

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması’nın imzalanması,

9 Eylül 1923: Halk Fırkası’nın kurulması,

2 Ekim 1923: İşgal kuvvetlerinin İstanbul’dan ayrılışı,

29 Ekim 1923: Cumhuriyetin ilanı

3 Mart 1924: Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü, Şeriye ve Evkaf Vakaletlerinin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması,

20 Nisan 1924: Yeni Anayasa’nın kabul edilmesi,

17 Kasım 1924: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması,

13 Şubat 1925: Şeyh Sait Ayaklanması’nın başlaması,

17 Şubat 1925: Aşar Vergisinin kaldırılması,

4 Mart 1925: Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması,

5 Haziran 1925: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması,

25 Kasım 1925: Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,

30 Kasım 1925: Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması,

26 Aralık 1925: Miladi Takvimin kabulü,

17 Şubat 1926: Medeni Kanun’un kabulü,

1 Mart 1926: Yeni Ceza Kanunu’nun kabulü,

22 Nisan 1926: Borçlar Kanunu’nun kabulü,

5 Haziran 1926: Irak ve Musul sorunun çözülmesi,

16 Haziran 1926: İzmir’de, Atatürk’e suikast girişimi,

1 Temmuz 1926: Kabotaj Kanunu’nun kabulü,

28 Ekim 1927: İlk Nüfus sayımı,

1 Kasım 1928: Yeni Türk Alfabesi’nin kabulü,

3 Nisan 1930: Kadınlara, belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,

12 Ağustos 1930: Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması,

17 Kasım 1930: Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması,

23 Aralık 1930: Menemen Olayı,

26 Mart 1931: Ölçüler Kanununun kabulü,

12 Nisan 1931: Türk Tarih Kurumu’nun açılması,

12 Temmuz 1932: Türk Dil Kurumu’nun açılması,

18 Temmuz 1932: Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması,

9 Şubat 1934: Balkan Antantı’nın imzalanması,

21 Haziran 1934: Soyadı Kanunu’nun kabulü,

5 Aralık 1934: Kadınlara milletvekili seçilme hakkı verilmesi,

30 Temmuz 1936: Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması,

9 Temmuz 1937: Sadabat Paktı’nın imzalanması,

2 Eylül 1938: Bağımsız Hatay devletinin kurulması,

10 Kasım 1938: Atatürk’ün vefat etmesi,

30 Haziran 1939: Hatay’ın anavatana katılması,

1 Eylül 1939: II. Dünya Savaşı’nın başlaması,

15 Mayıs 1945: Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması,

10 Aralık 1946: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlanması,

18 Şubat 1952: Türkiye’nin NATO’ya girmesi,

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.