Hoşgeldiniz  

1492 Yılında Yeni Dünya’nın Keşfedilmesi!

admin | 05 Ocak 2022 | Bilim Adamları ve Kaşifler, Genel, Tarih

Portekizliler Afrika’nın etrafında yollar bulmaya çalışırken, aynı sonucun başka şekilde bulunabileceği düşüncesi de hakimdi. Dünya’nın küre şeklinde olduğu anlaşıldığından, deniz yoluyla çevresinin dalaşılabileceğinin ve batıya doğru yelken açarak Uzakdoğu’ya ulaşılabileceğinin fikri geldi. Bu basit bir fikirdi ve gerçekte iki yüzyıl önce Roger Bacon tarafından önerilmişti. insanlan bu işe kalkışmaktan alıkoyan şey, Avrupa’nın batı kıyıları ile Asya’nın doğu kıyıları arasında o günün gemileriyle aşılamayacak uzaklıkta geniş bir okyanus olduğu düşüncesiydi.

Eğer Eratosthenes haklıysa ve Dünya’nın çevresi 40.000 km ise o zaman Avrupa ve Asya arasında 22 000 km’lik kesintisiz deniz olması gerekiyordu. Yine de Ptolemaios gibi diğer otoriteler Dünya’nın bundan küçük olduğuna inanmışlardı ve Marko Polo da Asya’nın gerçekte olduğundan daha fazla doğuya doğru uzadığını düşünmüştü.

Daha küçük Dünya ile daha çok doğuya uzayan Asya fikirlerini birleştiren ltalyan Denizci Kristof Kolomb ( 1451-1506), Avrupa’dan batıya, Asya’ya doğru yapılacak bir yolculuğun sadece 4800 km mil süreceğine inanıyordu. Bunun başanlabileceğini düşündü ve bir keşif düzenleyerek Batı Avrupa’nın çeşitli ulusları arasında mali destek sağlamak üzere zengin kişileri ziyaret etti.

Tabii Portekiz bu iş için doğal bir adaydı; fakat Portekizli uzmanlar Dünya’nın Colombus’un tahmininden daha büyük olduğunu düşünüyorlar (Portekizliler haklıydı) ve kısa sürede Afrika’nın etrafını dolaşarak hedeflerine ulaşabileceklerine inanıyorlardı. Colombus başka yerlerde sonuç elde edemedi ve işler İspanya’da değiştiğinde neredeyse vazgeçmek üzereydi. İspanya’nın güneyinde yer alan Granada ulusuydu bu. Birleşik hükümdarlar Granada’ya karşı ateşli bir savaşa giriştiler ve 2 Ocak 1492’de yendiler. Ayrıca Torquemada 1492’de Yahudilerin İspanya’dan kovulması işini örgütledi. (Bu, yeni bir olay değildi; çünkü Yahudiler daha önce İngiltere ve Fransa’dan kovulmuşlardı. Yahudiler tüccar sınıfına ihtiyacı olan Polanya’ya ve o zamanlar gerçekten de daha uygar olmalarından ötürü Hıristiyanlardan daha hoşgörülü davranan Müslüman dünyasına sığındı!ar.)

Böylece İspanya’nın artık birleşmiş ve güçlü olduğuna inanan İspanyol hükümdarlar, Colombus’a minimum miktarda mali destek vermeye karar verdiler. Üç eski gemi ve bu amaçla hapisten salınan mahkümlardan oluşan bir tayfayla 3 Ağustos 1492’de Colombus yola çıktı. Yedi hafta boyunca karaya rastlamadan ve ayrıca fırtınaya da yakalanmadan batıya doğru yol aldı. Sonunda 12 Ekim’de karayı gördü; burası sonradan anlaşılacağı üzere Bahama’larda bir adaydı. Bundan sonra güneye doğru yol aldı ve Büyük ve Küçük Antiller’deki adalada karşılaştı. (Öldüğü güne dek Colombus, Hint Adaları’na, yani Asya’nın doğu kıyıIana ulaştığına inanıyordu. Büyük ve Kuçük Antiller adı -İng. West Indies ve yerli Amerikalılara Kızılderili lng. İndian deme alışkanlığı bu yanılgının sonucudur.)

 

Tabii geldiği yer Asya değil, Amerikan kıtaları, yani Yeni Dünya idi ve Eski Dünya artık hiçbir zaman eskisi gibi kalmayacaktı. Yalnız Colombus bu kıtalara ilk ayak basan insan değildi. Sibiryalı yerliler, en azından otuz bin yıl önce bunu yapınışIardı. Hatta bunu başaran ilk Avrupalı bile değildi; çünkü Leif Eriksson beş yüzyıl önce bunu gerçekleştirmişti. Oysa Colombus’un bu başarısı neredeyse hemen yeni kıtalarda Avrupalıların kalıcı olarak yerleşmesine yol açtı ve bu da onların dünya tarihinin ortak akışına girmelerini sağladı. İşte bu nedenle Colombus genelde bu “keşiften” sorumlu tutulur. Tesadüfen eskiler tarafından hiç bilinmeyen yeni kıtaların var olduğu gerçeği, eski düşünürlerin her şeyi bildiği ve bütün sorunlan çözdüğü fikrinin ortadan kalkmasına neden oldu. Avrupalılar inatla eskilerin önüne geçtiklerine inandılar ve bu da yüzyıl sonra başlayacak olan Bilim Devriminin gerçekleştirilmesine yardım etti.

30 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2012 selosepet Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Başlığım